Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Početna strana

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG d.o.o.  -  HERCEG NOVI

Agencija ja pravno lice koje obavlja djelatnost od interesa za Opštinu Herceg Novi. 
Agencija je osnovana Odlukom Predsjednika Opštine Herceg Novi od 19. oktobra 2004.god., a od jula 2006.god. registrovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

NAZIV AGENCIJE :

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG d.o.o.
PIB   : 02620316
PDV : 90/31-01165-2
KBB : 525-2277-03

SJEDIŠTE AGENCIJE :   

HERCEG NOVI , Partizanski put br. 1

TELEFON :   +382 (0)31 350 900
         FAX :    +382 (0)31 350 901
    E-MAIL :     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Planersko-projektantski sektor:

 TELEFON :   +382 (0)31 337 165
 E-MAIL :     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

- OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU RADIONICA ZA IZRADU GENERALNIH URBANISTIČKIH RAZRADA U SKLOPU PUP-a

 

- OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU RADIONICE POVODOM IZRADE PUP-a HERCEG NOVI

 - Program rada radionice povodom izrade PUP-a

 

- ANKETA ZA IZRADU PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE HERCEG NOVI

 

MAPA INVESTICIJA (ovdje možete preuzeti mapu investicija u pdf formatu

MAP OF INVESTMENTS

-Ovdje možete preuzeti formular zahtjeva za pomoć uređenja fasada stambenih zgrada(word)

 Napomena:

Procedura Agencije u realizaciji obnove fasade je sledeća:

       - poslije prijema zahtjeva za pomoć, službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova,

        - orjentacioni predmjer i predračun radova se uz zahtjev za uplatu šalje  Opštinskom sekreterijatu za finansije, imajući u vidu da je uprava zgrade već obezbjedila svoj dio sredstava,

        - kad sredstva bivaju odobrena i prebačena na račun Agencije, kontaktira se uprava zgrade, potpisuje sporazum i predlaže izbor izvođača, nakon čega se ulazi u ključnu fazu realizacije obnove fasade uz obavezan nadzor radova službenika Agencije do samog kraja radova,

         - nakon završetka radova se zajedno sa upravom zgrade obilazi i vrši pregled objekat, sačinjava i potpisuje službena zabilješka između uprave zgrade i Agencije za izgradnju i razvoj, u kojoj se navodi da nema primjedbi na izvedene radove, ako ih nema.

   - nakon potpisivanja službene zabilješke Agencija za izgradnju i razvoj sa svog računa na račun izvođača prebacuje sredstva koja su obezbjeđena za obnovu fasade(svoj dio u punom iznosu) i sa tim se završava cjelokupan postupak obnove fasade.

 

PLAN INTEGRITETA

 

 ELABORAT SKIJALIŠTA - ORJEN

 

* IDEJNO RJEŠENJE VODOVODA NA LUŠTICI

-Situacija Luštica I faza

-Situacija Luštica II faza varijanta 1

-Situacija Luštica I faza varijanta 2

-Situacija Luštica I faza varijanta 3

-Grafika

-Hidraulika

-Tekst

 

Analitička kartica za period od 12. do 17. 07. 2016. godine 

Analitička kartica za period od 11. do 17.07.2016. godine

Analitička kartica za period od 18. do 24.07.2016. godine

Analitička kartica za period od 18. do 24.07.2016. godine

Analitička kartica za period od 25. do 31.07.2016. godine

Analitička kartica za period od 25. do 24.31.2016. godine

Analitička kartica za period od 01. do 07.08.2016. godine

Analitička kartica za period od 01. do 07.08.2016. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 01 do 07.08.2016.godine

Analitička kartica za period od 08. do 14.08.2016. godine

Analitička kartica za period od 08. do 14.08.2016. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 08 do 14.08.2016.godine

Analitička kartica za period od 15. do 21.08.2016. godine

Analitička kartica za period od 15. do 21.08.2016. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 15 do 21.08.2016.godine

Analitička kartica za period od 22. do 28.08.2016. godine

Analitička kartica za period od 22. do 28.08.2016. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 22 do 28.08.2016.godine

Analitička kartica za period od 29.08. do 04.09.2016. godine

Analitička kartica za period od 29.08. do 04.09.2016. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 29.08. do 04.09.2016.godine

Analitička kartica za period od 05.09. do 11.09.2016. godine

Analitička kartica za period od 05.09. do 11.09.2016. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 05 do 11.09.2016.godine

Analitička kartica za period od 12.09. do 18.09.2016. godine

Analitička kartica za period od 12.09. do 18.09.2016 godine

 Analitička kartica za period od 19.09. do 26.09.2016. godine

 Analitička kartica za period od 19.09.do 26.09.2016. godine

 Analitička kartica za period od 26.09.do 02.10.2016. godine

 Analitička kartica za period od 26.09.do 02.10.2016. godine

 Analitička kartica za period od 03.10.do 09.10.2016. godine

 Analitička kartica za period od 03.10.do 09.10.2016. godine

 Analitička kartica za period od 10.10.do 16.10.2016. godine

 Analitička kartica za period od 10.10.do 16.10.2016. godine

Analitička kartica za period od 17.10. do 23.10.2016. godine

Analitička kartica za period od 17.10. do 23.10.2016. godine

Analitička kartica za period od 24.10. do 30.10.2016. godine

Analitička kartica za period od 24.10. do 30.10.2016. godine

Analitička kartica za period od 31.10. do 06.11.2016. godine

Analitička kartica za period od 31.10. do 06.11.2016. godine

Analitička kartica za period od 07.11. do 13.11.2016. godine

Analitička kartica za period od 07.11. do 13.11.2016. godine

 

Analitičke kartice u 2017. godini

Analitička kartica za period od 24.02. do 02.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 24.02. do 02.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 03.03. do 10.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 03.03. do 10.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 10.03. do 16.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 10.03. do 16.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 17.03. do 23.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 17.03. do 23.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 24.03. do 30.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 24.03. do 30.03.2017. godine

Analitička kartica za period od 31.03. do 06.04.2017. godiine

Analitička kartica za period od 31.03. do 06.04.2017. godiine

Analitička kartica za period od 07.04. do 12.04.2017. godine

Analitička kartica za period od 07.04. do 12.04.2017. godine

Analitička kartica za period od 13.04. do 20.04.2017. godine

Analitička kartica za period od 13.04. do 20.04.2017. godine

 

Nalog zakorišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 11/16

Nalog zakorišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 12/16

Nalog zakorišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 13/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 14/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 15/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 16/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 17/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 18/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 19/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 20/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 21/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 22/16

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 23/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 24,25/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 26,27/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 28,29/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 30,31/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 32,33/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 34/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 35,36/16

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 37/16

 

Putni nalozi u 2017. godini

Od 24.02. do 02.03.2017. godine

Obavještenje o službenim putovanjima za period od 24.02. do 02.03.2017.godine

Od 03.03. do 10.03.2017. godine

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 1/2017

 Nalog za službeno putovanje br: 07/03/2017

Od 11.03. do 17.03.2017. godine

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 2/2017

 Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 3/2017

 Nalog za službeno putovanje br: 08/03/2017

 Nalog za službeno putovanje br: 09/03/2017

 Nalog za službeno putovanje br: 10/03/2017

 Nalog za službeno putovanje br: 11/03/2017

Obavještenje o nekorišćenju službenog vozila u periodu od 11.03. do 17.03.2017.godine

 Od 17.03. do 23.03.2017. godine

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 4/2017

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 5/2017

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 6/2017

Obavještenje o nekorišćenju službenog vozila u periodu od 17.03. do 23.03.2017.godine

 Od 24.03 do 30.03.2017. godine

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 7/2017

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 8/2017

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 9/2017

Obavještenje o nekorišćenju službenog vozila u periodu od 24.03. do 30.03.2017.godine

 Od 31.03. do 06.04.2017.godine

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 10/17

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 11/17

Nalog za službeno putovanje br: 12/04/2017

Nalog za službeno putovanje br: 13/04/2017

Nalog za službeno putovanje br: 14/04/2017

Obavještenje o nekorišćenju službenog vozila u periodu od 31.03. do 06.04.2017. godine

Od 07.04. do 12.04.2017. godine

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 12/17

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br. 13/17

Obavještenje o nekorišćenju službenog vozila u periodu od 07.04. do 12.04.2017. godine

Od 13.04. do 20.04.2017. godine

Nalog za korišćenje putničkog automobila za službene radnje br 14/17

Obavještenje o nekorišćenju službenog vozila u periodu od 13.04. do 20.04.2017. godine

 

Obavještenje o zaposlenju

Odluka o izboru kandidata ( Blage Berkuljan )

Odluka o izboru kandidata ( Bojan Vukićević )